برچسب: ولتری بوتاس

ولتری بوتاس و لوئیس همیلتون در جایزه بزرگ روسیه

جایزه بزرگ روسیه 2020؛ باز هم مثل همیشه!

این هفته پیست سوچی میزبان جایزه بزرگ روسیه 2020 بود. جایی که به خاطر مسیرهای مستقیمی متعدد،‌ در میان پیست‌های سرعتی قرار می‌گیرد. بنابراین خودروهایی